Testanlegg for slukkeutstyr

Matre Maskin leverer slukkeutstyr til blant annet helikopterdekk til bruk i blant annet Nordsjøen. Testanlegget vi designet er bygget på Rubbestadneset. Her kan Matre Maskin teste ulike slukkemetoder med ulike kapasiteter.

Kunde:
Matre Maskin
År:
2017
Arbeid utført:

Studier
Design
Prosess
Fabrikasjonstegninger
Dokumentasjon

Prosjektkategori:
Industri