Offshore heissjakt

PDS designer heissjakter i aluminium og stål i høyder fra 20 meter til over 60 meter. De benyttes som både personell og vareheiser og beregnes for en løftekapasitet på opp til 10 tonn. Heissjaktene er er levert til følgende offshore-installasjoner: Draupner Troll A Sleipner B Ula Q Ula P Ekofisk Oselvar Gudrun Dong Hejre Gina Krog (2 stk.) Johan Sverdrup (6 stk.) Johan Castberg

Kunde:
Fjellstrand AS
Arbeid utført:

Studier
Design
Analyse
Løfteberegninger
Beregninger eksplosjonslaster
Fabrikasjonstegninger
Installasjonsmetode

Prosjektkategori:
Olje & gassmiljø