Lukket oppdrettsmerd

Denne oppdrettsmerden er en av verdens største i sitt slag. En av dem ligger i Skånevik og har et volum på 21.000 m3. Merden er produsert i armert glassfiber (GRP).Merden er lukket og henter vann fra 30-40 meter under overflaten. Dette er under lusebeltet, og dermed er det ikke behov for kjemisk avlusing av fisken. Forrester og avfall fra fisken samles og gjennvinnes

Kunde:
Aquafarm Equipment AS / Marine Harvest
Arbeid utført:

Design
Analyse
Løfteberegninger
Fab. tegninger
Kost & Kontrakt
Innkjøp
Byggeoppfølging
Dokumentasjon

Prosjektkategori:
Havbruk