Loading/unloading av Alumina-pilot

I en periode da samlebåndet fra kaien til selve anlegget på Hydro Karmøy måtte kuttes, bidro vi med design av interface mellom nye utstyrspakker og eksisterende anlegg (rør/mekanisk/civil/E/I). Det var essensielt at produksjonen ble holdt i gang underveis.

Kunde:
Hydro Karmøy
Arbeid utført:

3D Design
Analyser
Fab. tegninger
Byggeoppfølging

Prosjektkategori:
Industri