Fôrflåter

Vi har gjennom de siste 15-20 årene levert design- og fabrikasjonsunderlag til flere titalls fôrflåter for oppdrettsindustrien. Flåtene har vært alt fra små enheter med 2 fôrsiloer og opp til store flåter med 8 siloer og en stålvekt på opp mot 200 tonn. Flåtene er utstyrt med strømforsyning, dieselaggregat, fôringsanlegg, samt en rekke hjelpesystemer.

Kunde:
Fram Consulting
Arbeid utført:

Layout
Design
Analyse
Fabrikasjonstegninger

Prosjektkategori:
Havbruk