Eramet, Sauda

Eramet i Sauda har vært en kunde av oss i over 20 år. Her har vi levert prosjektering og prosjektledelse i stor grad på prosessanlegg og kjølesystemer. Tett samarbeid med prosjekt- og driftsavdelingene resulterer i gode prosjekter. Flere av kjølesystemene har vært komplekse og hatt integrering med eksisterende anlegg. Driften er 24/7 og gjør at spesielle hensyn må tas i prosjektgjennomføringen.

Kunde:
Eramet Norway
Arbeid utført:

Studie
Design/utvikling
3D koordinator
Analyser
Fabrikasjonstegninger
Teknisk beskrivelse
Opplæring

Prosjektkategori:
Industri