Energi-gjenvinningsanlegg

IVAR-anlegget på Forus er et av de mest effektive forbrenningsanleggene i Europa. Forbrenningsovnen opererer med lavt utslipp, og energien fra forbrent avfall gjennvinnes effektivt. Varmt vann, strøm og damp fra prosessen sendes til bedrifter i nabolaget, til Lyse-nettet og til industrien.

Kunde:
IVAR/Lyse
Arbeid utført:

Studier
Kost/Kontrakt
Design
Analyser
Prosess
E/I
Fabrikasjonstegninger
Dokumentasjon

Prosjektkategori:
Industri