Konsulenttjenester

PDS Protek er en foretrukket leverandør av konsulenttjenester til olje- og gassmarkedet, samt landbasert industri. Vi leverer høyt kvalifiserte ingeniører og teknisk personell innen alle disipliner i våre kunders prosjekter og organi-sasjoner, og i alle faser av en prosjektgjennomføring. I dag har PDS Protek langsiktige rammeavtaler med for eksempel kunder som Statoil, Lundin, ENI Norge, Aibel og Odfjell. PDS Protek har tilgang til høyt kvalifisert personell i vår database.