PRESSEMELDING | PDS deles inn i 4 selskaper

PDS deles inn i 4 selskaper og flytter inn i 24/7 Bygget. 1. april 2018 blir en merkedag i PDS sin historie. Etter 27 år med avdelingsbasert organisasjonsmodell deles nå selskapet inn tre selvstendige selskaper, med morselskapet Project & Design Services AS (PDS) som ledende selskap i konsernet. «At vi nå gjør avdelingene om til […]

Nyhetsbrev

PDS Protek | Nyhetsbrev 2 2017

Hei Du leser nå nyhetsbrev nummer 2 – 2017 fra PDS Protek. Nyhetsbrevet er ment å gi deg oppdatert informasjon om pågående prosjekter, signerte kontrakter du personlig kan benytte deg av og andre nyheter vi ønsker å formidle. Vi er i kontakt, og forhandler frem avtaler, med flere firmaer lokalt og internationalt. De tilbudene vi lander […]

Fokus på HMS og miljø ga klassifisering på øverste nivå i Achilles

Fokus på HMS og Miljø ga klassifisering på øverste nivå i Achilles! PDS Protek har siden 1996 vært NS-EN ISO 9001 sertifisert og har et godt utviklet prosedyreverk, men det er alltid viktig å oppgradere og forbedre prosedyrer og systemer. PDS Protek jobber for store selskaper innen olje & gass og industri, noe som gjør […]

PDS Protek og Q Rådgivning finansierer doktorgradsstudie innen aktiv brannbeskyttelse

PDS Protek og Q Rådgivning bidrar til å finansiere doktorgradsstudie innen aktiv brannbeskyttelse Joachim Bjørge, tar i disse dager doktorgraden i temaet aktiv brannbeskyttelse ved Universitetet i Bergen med delfinansiering fra industrien og Norges forskningsråd (Nærings-PhD-stipend). Doktorgradsstudiet skjer i samarbeid med PDS Protek, Q Rådgivning, Gassco og Høgskolen på Vestlandet (tidligere HSH) og de eksperimentelle forsøkene […]

PDS Protek ansetter fire nye medarbeidere i Haugesund

PDS Protek satser friskt og ansetter 4 nye medarbeidere i Haugesund Etter et par magre år så ga 2016 et oppsving for PDS Protek, i et oljemarked som betegnes som krevende. Økt aktivitet i markedet, tildeling av nye jobber og rammeavtaler ga en omsetning på 122 millioner og et resultat før skatt på 6,5 millioner. […]

PDS Protek med i Omega-allianse som skal levere konsulenter til Statoil.

Pressemelding Omega-allianse skal levere konsulenter til Statoil. Alliansen skal levere konsulenttjenester innen tekniske og prosjektadministrative disipliner de neste fire årene. Alliansen ledes av Omega AS, og består av Brunel Energy, Ocean Maxwell, North Q-HSE, ServGroup, WellPartner Consulting, Endswell, Proactima, Pride, Human Factor Solutions, WSP, PDS Protek og Westcon Yards. Alliansen skal til sammen dekke multi-tekniske […]

PDS Protek & alliansen tildelt Lundin-avtale

Tildelt rammeavtale med Lundin Norway                                                 Petromarin AS, i samarbeid med Ingeniøralliansen, er tildelt rammeavtale med Lundin Norway AS. Avtalen gjelder leveranse av konsulenttjenester for tekniske disipliner og prosjektadministrasjon. Avtalen har en varighet på 4+2+2 år. Ingeniøralliansen, som i tillegg til Petromarin AS består av selskapene Techconsult AS, Tech4Hire AS og PDS Protek AS har […]