PDS Protek | Energirådgiver

Energirådgivning gir besparelse ved oppussing

Energirådgivning kan utløse støtte gjennom Enovatilskuddet ved rehabilitering eller oppgradering av din helårs bolig. PDS Protek er godkjent energirådgiver og kan bistå deg gjennom hele prosessen og lage en tiltaksplan for oppgradering. Vi utfører samtidig en energimerking av din bolig.

«Bruker du energirådgiver kan du få 50% av kostnadene dekket»

Enova dekker 50%, opptil kr. 5.000, av dokumenterte utgifter ved bruk av Energirådgiver. Hvis en i tillegg ønsker thermofotografering dekkes utgiftene til dette med inntil kr. 2.500. Så du kan samlet få kr. 7.500 dekket dersom du ønsker å få utarbeidet en tiltaksplan for energismarte tiltak.

Oppgradering kan gi inntil kr. 150.000 i tilskudd

Dersom du tenker en større oppgradering av bygningskroppen og skal forbedre varmeisolasjon av yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur, så har Enova gjort det enkelt å få tilskudd til dette. Og man trenger ikke å søke på forhånd. Du kan få tilbake 25% av dokumentere utgifter.

Maksimalt kan du få tilbake:

  • 150 000 kr når du oppgraderer til energinivå 1
  • 125 000 kr når du oppgraderer til energinivå 2
  • 100 000 kr når du oppgraderer til energinivå 3

PDS Protek | Energirådgivnig gir økt besparelse

(Foto: Enova)

For å få tilskudd så starter det hele med at en energirådgiver utarbeider en energiplan og tiltaksplan. Planen vil gi en detaljert oversikt hva du kan gjøre for at din bolig skal ha et lavere energiforbruk. Energiplanen vil også gi svaret på hvilket nivå din oppgradering vil ligge på, samt gi svaret på hvor mye tilskudd du vil få.
Når oppgraderingen er utført vil energirådgiveren sende inn en rapport om byggets oppgraderte energitilstand.

Ta kontakt med PDS Protek for en prat om energirådgivning. firmapost@pdsprotek.no

 

Kilde: Enova

Del gjerne!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn