Software siden_1.png

PDS Protek AS har et moderne og oppdatert IT-system. På Kvala har vi 2 servere med RAID-stasjoner, og vi utfører full backup hver dag. I tillegg har vi et avdelingskontor i Sauda hvor vi har en egen server som står i forbindelse med serverne på kvala. Vi har ca 35 arbeidsplasser knyttet opp til nettverket. Hver arbeidsstasjon har en lokal installasjon av den aktuelle programvaren og nødvendige lisenser er hentet fra lisensserveren. Hvert av stedene har tilgang til en eller flere flerfunksjonsskrivere. For den daglige driften av anlegget, har vi dedikert IT-personell. For å oppgradere, utføre service og vedlikehold har vi har service- og supportavtaler med lokalt representerte IT-selskaper som gir oss rask og kvalifisert støtte. PDS Protek bruker et anerkjent CRM-system og løsningen er skreddersydd for våre forretningsområder. Systemet inneholder alle funksjoner som er nødvendige for å tilfredsstille våre oppgaver på PDS Protek. PDS Protek eier all prosjekteringsprogramvare, har et variert utvalg av programvare og er oppkoblet servere utenfor anleggene på Kvala. I dag utfører PDS Protek AS ingeniøroppgaver direkte på serverne utenfor våre kontorer, via Citrix-løsning og er knyttet opp til server-systemer via SOIL.

PDS Protek AS has a modern and up-to-date IT system. At Kvala we have 2 servers with RAID drives, and we perform full backups every day. In addition, we have a branch office in Sauda where we have a separate server that communicates with the Kvala servers. We have approximately 35 work stations connected to the network. Each workstation has a local installation of the appropriate software and required licenses are retrieved from the license server. Each of the locations have access to one or more multi function printers. For the day-to-day operations of the facility, we have dedicated IT personnel. To upgrade, service, and maintain our systems we have service and support agreements with locally represented IT companies that provides us with quick and qualified support. PDS Protek uses a recognized CRM system and the solution is tailored to our business areas. The system provides all the functions necessary to satisfy the tasks performed at PDS Protek. PDS Protek is the owner of all projecting software, has a diverse range of software and we have link connections from facilities outside the facilities at Kvala. Today PDS Protek AS carries out engineering tasks directly on the servers outside our facilities, via the Citrix solution and is from January 2013 linked up to server systems via SOIL.

Haugesund, Kvalamarka 6

23 fully equipped workstations. 330 square meters

Haugesund, Kvalamarka 27

14 fully equipped workstations. 300 square meters

Sauda, Kunnskapsparken

5 fully equipped workstations. 70 square meters

Mongstad

1 fully equipped workstation. 50 square meters + meeting space

Sandnes, Luramyrveien 25A

1 fully equipped workstation. 50 square meters + meeting space

Programvarelisenser | Software Licenses:

·        PDMS

·        Autodesk Product Design Suite Ultimate

·        Autodesk Plant Design Suite Premium

·        Microstation

·        AutoPlant

·        Caesar II/Triflex

·        STAADPro

·        Visual Vessel Design

·        Ansys

·        Focus Anbud

·        Focus Konstruksjon

·        Focus Arealplan

·        RAT/RST fra Focus (brannsymboler)

·        TreDim

·        Simien

·        CRM and tender portal

·        Adobe Flash CS4

·        PhotoShop

General Software:

·        Microsoft: Office 365, Skype for Business

·        Adobe Acrobat X Pro

 

Del gjerne!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn