PDS Protek i LOKE Alliansen sammen med 4 lokale bedrifter

PDS Protek tok initiativet til LOKE Alliansen

LOKE Alliansen er i gang. Trykk på bildet for link til saken. (Faksimile Haugesunds Avis)

Bedriftene PDS Protek, UNI Research Polytec, Level Group, MECAN og ETA Energi har signert en samarbeidsavtale, med det mål å danne et lokalt, multidisiplint fagmiljø. Alliansen vil bidra til økt lokalt verdiskaping gjennom at færre oppdrag havner hos aktører utenfor regionen, og den kan påta seg større, komplekse oppdrag utenfor regionen. Alliansen tilbyr prosjektteam som dekker områdene studier, analyser, prosjektering, fabrikasjon, installasjon og ferdigstillelse til lokale og regionale aktører innen alle industrier og næringer. Alliansen, som skal hete LOKE Alliansen, skal vinne flerfaglige oppdrag, lokalt og nasjonalt, og danne synergier som øker verdiskapningen for våre kunder og alliansens partnere. Sammen vil vi videreutvikle lokal kompetanse og spille på lag med våre kunder.

«PDS Protek har hatt stor suksess med nasjonale allianser tidligere, men det er ekstra moro at vi nå kan satse sammen lokalt. Å lage en solid, lokal kompetanse-allianse har vært en drøm vi har hatt i mange år, og derfor bygger vi nå også 24/7 Bygget på Rossabø. Bygget blir et kompetansesenter som har som mål å samle store og små kompetansebedrifter på Haugalandet, og UNI Research Polytec er en av bedriftene som flytter inn sammen med oss», sier adm. dir. Terje Øverland i PDS Protek.

 Samlet viser LOKE Alliansen igjen. Alliansen sysselsetter tilsammen 170 ansatte og omsetter for rundt 260 millioner. Alliansen har allerede blitt tildelt oppdrag fra Hydro Aluminium og en arbeider med flere tilbud til lokal industri. Alliansen kan påta seg store og komplekse oppdrag som selskapene tidligere ikke kunne løse hver for seg, og våre oppdragsgivere kan nå få en svært kompetent og ikke minst lokal aktør å forholde seg til ved komplekse oppdrag. I tillegg har alliansen et bredt nettverk som kan mobilisere ledende kompetanse på kort varsel ved behov.

«Man snakker ofte om at en må samarbeide for å få noe til, men det blir ofte med snakket. Nå er ord blitt til handling og vi lager Haugalandets største alliansegruppe. Skal vi vinne større og mer spennende oppdrag, i konkurranse med resten av verden, så må bedrifter på Haugalandet samarbeide mer. Vår allianse blir en viktig partner og ressurs for lokale og regionale bedrifter, og vi søker et tett samarbeid med våre kunder for å videreutvikle kompetansen på Haugalandet», sier Gunnar Birkeland, adm. dir. i UNI Research Polytec.
Hør intervjuet med Gunnar Birkeland på Radio102 (Link)

Bedriftene leverer følgende tjenester:

PDS Protek: Ingeniørtjenester | arkitekttjenester | konsulenttjenester | animasjonstjenester
UNI Research Polytec: Teknologi- og prosess-utvikling | hydrokarboner og kjemiske prosesser, oseanografi | meteorologi | design kriterier og operasjonsfilosofi | risiko og sikkerhet.
ETA Energi: Ingeniørtjenester | energirådgivning | bygg & anlegg
LEVEL Group: Ingeniørtjenester | elektro og automasjon | bemanning- & rekrutteringstjenester
MECAN: Prosjektledelse | maskinering | rør, stål fabrikasjon | mekanisk

Del gjerne!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn