PDS Protek & alliansen tildelt Lundin-avtale

Tildelt rammeavtale med Lundin Norway                                                

Petromarin AS, i samarbeid med Ingeniøralliansen, er tildelt rammeavtale med Lundin Norway AS. Avtalen gjelder leveranse av konsulenttjenester for tekniske disipliner og prosjektadministrasjon. Avtalen har en varighet på 4+2+2 år.
Ingeniøralliansen, som i tillegg til Petromarin AS består av selskapene Techconsult AS, Tech4Hire AS og PDS Protek AS har en sterk leveringsdyktighet mot alle tekniske og prosjekt administrative disipliner. Siden 2004 har Ingeniøralliansen jobbet sammen for å vinne avtaler, sikre høy kvalitet og effektive leveranser, samt være en god partner for våre kunder.

Nyheten omtales i pressen:

Haugalandnytt
Haugesunds Avis
Offshore.no
Petro.no

Administrerende Direktør i Petromarin AS, Kamilla Alver, er svært fornøyd med tildelingen i et ellers vanskelig marked. «Petromarin AS har samarbeidet med Lundin tidligere, men det er første gangen vi har status som leverandør på en avtale i denne størrelsesorden. Det er et samarbeid vi ser frem til å ta fatt på og ser for oss at kan bidra til å trygge selskapets posisjon i tiden fremover».

Petromarin har gjennom de siste 20 år etablert seg som en solid aktør på fagfeltet ferdigstillelse, Completion og Commissioning- og har siden 2004 vært en del av samarbeidet Ingeniøralliansen.

«Vi er takknemlige for at Lundin Norge AS valgte vår alliansetankegang når de nå har valgt nye leverandører i en viktig avtale, som denne er», administrerende direktør Terje Øverland i PDS Protek

Ingeniøralliansen har, i tillegg til rammeavtalen med Lundin Norway, rammeavtaler med blant andre Statoil, Aibel, Norske Shell, ENI Norge, Odfjell og Wintershall. På det meste har Ingeniøralliansen sysselsatt over 700 ingeniører på de ulike rammeavtalene.

Med vennlig hilsen
på vegne av Ingeniøralliansen

Terje 2015

Terje Øverland
Administrerende direktør
PDS Protek AS
+47 951 92 120
Epost: terje@pdsprotek.no

Haugesund 21.03.16

Del gjerne!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn