PDS Protek og Q Rådgivning finansierer doktorgradsstudie innen aktiv brannbeskyttelse

PDS Protek og Q Rådgivning bidrar til å finansiere doktorgradsstudie innen aktiv brannbeskyttelse

Joachim Bjørge, tar i disse dager doktorgraden i temaet aktiv brannbeskyttelse ved Universitetet i Bergen med delfinansiering fra industrien og Norges forskningsråd (Nærings-PhD-stipend). Doktorgradsstudiet skjer i samarbeid med PDS Protek, Q Rådgivning, Gassco og Høgskolen på Vestlandet (tidligere HSH) og de eksperimentelle forsøkene foregår på laboratoriene i Haugesund

Det benyttes betydelige ressurser for å redusere konsekvenser ved brann. Aktiv brannbeskyttelse er en sentral tekniske barriere i denne sammenheng. Skumsystemer kan ha meget god slokkeeffekt, men har kort kastelengde. På landanlegg innen olje & gass industrien

Fra venstre: Lars Ove Østrem, Joachim Bjørge og Terje Øverland

, der det kreves betydelig kastelengde, må man ha store dråper (vann uten tilsetning) for å nå fram til stedet man skal kjøle flammer og eksponert utstyr, bærende konstruksjoner, etc. Hvor godt vannet virker er imidlertid dårlig dokumentert. Dimensjon­erings­kriterier er derfor meget enkle, som f.eks. 10 liter/minutt∙m2 i prosessområder, etc. Ved å oppnå en bedre forståelse av effekten av, og optimaliseringsmulighet for, brannsikringstiltak kan antakelig installasjoner og anlegg på sikt bygges og driftes sikrere til en lavere kostnad.

«Forskning og utvikling er et område PDS Protek har jobbet med i 25 år, og vi ønsker å bidra når vi ser prosjekter som er viktig for ingeniørfaget. Derfor takket vi ja til å bidra i dette samarbeidet når Joachim presenterte doktorgradsstudiet», sier Terje Øverland, adm. dir. PDS Protek.

Akkurat nå utføres det en studie på kjølingen man får fra enkeltdråper som treffer varme metallflater. Studien er like relevant for skip og offshoreinstallasjoner som for landanlegg. De første resultatene er snart klar for å sendes inn til vurdering i et internasjonalt forskningstidsskrift.

«Q Rådgivning er veldig stolte av å være med i et næringsnytting og relevant doktorgradsprosjekt med gode samarbeidspartnere. Vi håper dette viser at vi forsøker å skape et kompetansemiljø ut over de forventninger våre oppdragsgivere og industrien forøvrig setter til brann- og sikkerhetsrådgivere», sier Lars Ove Østrem, daglig leder i Q Rådgivning.

Del gjerne!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn