Arkitekttjenester fritidsboliger Haugesund

Har du tenkt på å utvide din fritidsbolig for å øke komforten og utnytte arealet bedre? PDS Protek er leverandør av arkitekttjenester og kan bistå deg gjennom hele prosessen.

Bare i Haugesund Kommune er det registrert 212 fritidsboliger, og mange av de er anlagt helt inn på 70 tallet, uten verken innlagt vann eller toalett. De som i dag eier disse hyttene, har ofte større krav til komfort enn når de ble oppført.

Revidert kommuneplan i 2015 tillater fritidsboliger på 80m2. Flere av hyttene på for eksempel Førland er mindre enn 80m2 og arkitektavdelingen tilbyr rådgivning, søknader og tegning til kunder som ønsker å utvide eller bygge om sine fritidsboliger.

PDS Protek Arkitekttjenester
Hytteområde Førlandsvågen

Se mer fra arkitektavdelingen
* Eneboliger
* Næringsbygg
* Alle prosjekter

Aktuelle problemstillinger for fritidsboliger oppført på 60 og 70 tallet.

  • Øke utnyttelse til 80m2 BYA
  • Søke dispensasjon for større utnyttelse enn 80m2
  • Søke bruksendring til fritid for å sikre fremtidige bruksrettigheter
  • Avklare og Tinglyse eierforhold eller grensejusteringer
  • Utarbeide naboerklæringer for veg, vann og avløp, støttemurer, gjerder osv
  • Planlegge og søke om manglende adkomstveger
  • Byggesøknader og utslippssøknader
PDS Protek Arkitekttjenester – avdelingen har totalt 8 kvalifiserte medarbeidere med kvalifikasjoner som  arkitekt, sivilarkitekt og sivilingeniør.
Kontakt oss gjerne for å avtale en uforpliktende befaring med våre arkitekter:

Tore Jacobsen 1

Tore Jacobsen | Avdelingsleder Arkitektavdelingen
Tlf. 52 70 92 15 | mob. 976 94 306 | tore.jacobsen@pdsprotek.no
Tore er Byggmester og autorisert takstmann og kan bistå med vurderinger av eksisterende bygninger og planlegging av nye tiltak.

Ronny Tollaksen
Ronny Tollaksen | Arkitekt
Tlf. 52 70 92 29 | ronny.tollaksen@pdsprotek.no
Ronny har lang erfaring innen nybygg og oppgradering av boliger og fritidsboliger. Ronny har tegnet hundrevis av boliger for Mesterhus kjeden, byggmestre og privatkunder.

John Ola Mytting_web
John Ola Mytting | Arkitekt
Tlf. 52 70 92 24 | john@pdsprotek.no
Arkitekt og spesialist på plan og bygningsloven med forskrifter. Byggesaker, deling/seksjonering, og dispensasjonssøknader. John Ola er tidligere byggmester og har erfaring med renovering og oppgradering av alle typer bygg.

Del gjerne!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn