Sør øst
Arkitekt
Vi i Arkitektavdelingen er et tverrfaglig team som jobber med et bredt spekter av større og mindre prosjekter. Vi har erfaring med å samarbeide med andre firma for å hente spesialkompetanse om nødvendig, avhengig av type prosjekt.
Vi ønsker å ta miljøhensyn og jobbe med bærekraftig arkitektur. Vi bygger derfor kompetanse på området med fokus på energi og ressursbruk, for på best mulig måte kunne optimalisere et miljøtilpasset bygg.
Ingeniør
Vi har 3D modellering som grunnplattform på all vår prosjektering, både i analyseprogrammer og design frem til arbeidstegninger.
Grunnprinsippet for all vår prosjektering, enten det er stål ,betong eller tre, er at det skal modelleres i 3D.
Gjennom tverrfaglig kompetanse i avdelingen finner vi frem til den optimale løsningen mellom arkitektur og byggeteknikk, samt at vi får tatt kollisjonskontroll i 3D modeller før oppstart på byggeplass. Dette sikrer prosjektet fremdrift og reduserer uforutsette hendelser under bygging betraktelig.
BIM (Bygnings Informasjons Modell) er derfor naturlig å velge for oss.
Prosjekt- og byggeledelse dekkes også under ingeniørfaget slik at vi kan være med fra første skisse til ferdig bygg.
Areal
Som en del av våre tjenester, så faller det seg naturlig å planlegge også i tidlig fase. Visjonen er å levere fyldige og velillustrerte reguleringsforslag som veldig tydelig viser hva planen skal inneholde. Sammen med utbygger og kommune staker vi ut en riktig kurs for prosjektet. Med bebyggelsesplaner og volumstudier i bunn, leveres et veltestet reguleringsforslag til kommunen. Vi er opptatt av gode løsninger som ivaretar ytre elementer som vær, lysforhold og påvirkning fra nærliggende bebyggelse og omgivelser.
Del gjerne!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn